0

Általános szerződési feltételek

Megrendelésének leadásával Ön az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vásárlója lesz (továbbiakban vevő). Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat!

1.Szerződő felek

A jelen általános és szerződési feltételek szempontjából a szerződő felek egyrészről az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiadó), valamint a megrendelőlapot kitöltő és cégszerűen aláíró fél (továbbiakban vevő).

2. Az eladó

A kiadvány eladója az Itthon Van Otthon Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban kiadó), székhelye: 2063 Óbarok, Vázsony puszta 11., raktár címe: 1143 Budapest, Szobránc köz 6., telefonszáma: (+36-1) 210-8345, fax: (+36-1) 210-8356, adóigazgatási száma: 24663766-1-07, cégjegyzékszáma: 07-09-024052.

3. A szerződés hatálya

A jelen általános szerződéses feltételek hatálya a kiadó által értékesített kiadványokra és szolgáltatásokra terjed ki 2015. május 1. napjától visszavonásig érvényes.

4. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.nagykalikonyv.hu és a www.ivon.hu oldalon megtalálható kiadványok. A kiadványok pontos tulajdonságait, jellemzőit a fenti honlapokon megtalálhatóak.

5. Megrendelés és szerződés

A megrendelés véglegesítése és elküldése ráutaló magatartás, amellyel az adott megrendelés teljesítésére szerződés lép életbe a vevő és a kiadó között. A megrendelés elküldésével a szerződés írásba foglaltnak minősül, amellyel a vevő tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi szabályt és kitételt. A szerződés nyelve magyar, a szerződést egyedi megrendelési számon a kiadó tartja nyilván. A szerződés alapján a felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A megrendelésekkel kapcsolatos visszaigazolásokat és információkat e-mailben küldi el a kiadó a vevő részére. A vásárlás feltétele a megrendelőlapon szereplő adatok hiánytalan és pontos megadása. A kiadó fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha egy megrendelés feladója vagy tartalma miatt szokatlannak minősül, a megadott adatokat ellenőrizze, illetve a szerződéstől elálljon.

6. Szállítási feltételek, határidők

A megrendelt kiadvány(ok) átvételére személyesen és futárszolgálat útján van lehetőség. Személyesen a vevő a kiadó raktárában a 1143 Budapest, Szobránc köz 6. szám alatt veheti át a megrendelt példányokat. A személyes átvételre vonatkozó igényt a megrendelésben kérjük jelezni. A futárszolgálat útján történő kiszállítást a DHL Express Magyarország Kft. teljesíti a megrendelés beérkeztétől számított 3–4 munkanapon belül. A kiszállítás munkaidőben történik, amelyről a vevő értesítést kap. Egy sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat a következő munkanapon újra megkísérli a kiadvány átadását. Amennyiben ekkor is sikertelen a kézbesítés, értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik vásárlóinkkal a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A vevő hibájából meghiúsult kézbesítés esetén az újraküldés költségei a vevőt terhelik.

A házhoz szállítás díja bruttó 3000 Ft/cím/kiadvány, amelyet a futárszolgálatnak kell megfizetni átvételkor a könyv árával együtt (lehetséges a bankkártyás fizetés is). A személyes átvételre vonatkozó igényt a megrendelésben kérjük jelezni.

7. Vételár, fizetési feltételek

A kiadvány vételára tartalmazza az általános forgalmi adót is. A kiadvány(ok) áráról, valamint a szállítási díjról a kiadó minden esetben számlát állít ki, amelyet a csomagban helyez el. A vevő a megrendelését készpénzzel vagy bankkártyával a futárnak a kézhezvétel időpontjában fizetheti ki vagy személyes átvételnél a kiadó raktárában történő átvételkor készpénzben. A készpénzzel fizetendő végösszeg megállapításánál a kerekítés matematikai szabályai kerülnek alkalmazásra. Előrendelés esetén a vételárat a díjbekérő kézhezvételét követően előreutalással vagy bankszámlára történő fizetéssel lehet teljesíteni. Ebben az esetben végszámlát a kiadvánnyal együtt postázunk.

8. Rendelés

A megrendelőlapon a megfelelő rovatok kitöltése esetén lehetőség van a kiadvány megrendelésére az ott leírtak szerint teljes áron, függetlenül a megrendelés darabszámától. (Ha tíznél több példányra van szüksége, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat!)

9. Előrendelés

A kiadó lehetőséget biztosít előrendelésre, amely a megrendelőlapon közölt információk szerint érvényes. Az előrendelés kedvezményes és abban az esetben érvényes, ha a vevő a vételárat megfizette és az a kiadóhoz megérkezik. A kiadó a befizetésről előlegszámlát állít ki és a megrendelőlapon kitöltött feltételek szerint jár el. A kiadvány megjelenését követően a kiadó az előrendelt példányt(okat) minden esetben futárszolgálattal kézbesíti a végszámlával együtt.

10. Garancia

Amennyiben a leszállított kiadvány nyomdahibás vagy megsérült szállítás közben, a kiadó díjmentesen kicseréli. Hibás, vagy sérült kiadvány cseréjét a vevő köteles a kiadó munkatársával egyeztetni e-mailben vagy telefonon a megadott elérhetőségen. A vevő személyesen vagy postai úton is visszajuttathatja a hibás vagy sérült kiadványt és a vásárlást igazoló számlát vagy annak másolatát a kiadó raktárának címére. A kiadó vállalja a hibás, vagy sérült kiadványok cseréjekor felmerülő költséget.

11. Elállás

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet értelmében a vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. A vevő (megrendelő) az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amelyen az árut átvette. A vevő (megrendelő) az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy átadni a terméket a kiadónak. Elállás esetén a kiadó köteles a vevő által kifizetett összeget az elállást követő 14 napon belül visszafizetni, a kiadvány visszaküldésének költsége azonban a vevőt terheli. A kiadó az utánvéttel megküldött csomagokat, valamint a sérült termékeket nem veszi át, továbbá nem gyakorolhatja az elállási jogot, ha az eredeti fóliás csomagolást megbontotta. A fentiekben hivatkozott kormányrendelet 29. § (1) pontja alapján a vevő (megrendelő) nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát.

12. Adatvédelem

A megrendelés során a birtokába került személyes adatokat a kiadó bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a rendelés teljesítésének érdekében használja. A vevő adatait harmadik félnek nem adja át, kivételt képez ez alól a futárszolgálatnak a kiszállításhoz szükséges információk átadása. A regisztrált vásárlók adataikat bármikor módosíthatják.

13. Szerzői jog

A kiadó valamennyi kiadványának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a kiadványok tartalmát részben vagy egészben másolni, sokszorosítani, megjelentetni, értékesíteni, terjeszteni vagy más módon felhasználni. A kiadó elektronikus termékeinek tartalma is szerzői jogvédelem alatt áll.

14. Egyéb rendelkezések

A kiadó nem vállal felelősséget a rendelés késedelmes teljesítéséből, nem teljesítéséből vagy a személyes információk elvesztéséből fakadó károkért. Amennyiben a vevő a megfelelő adatok kitöltésével önkéntesen és egyértelműen hozzájárul, a kiadónak jogában áll hírlevelet küldeni a vevőinek és a hírlevélre feliratkozott felhasználóinak egyaránt. A kiadó nem köteles ellenőrizni, hogy a regisztráció, illetve a feliratkozás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. A vevő a fent hivatkozott önkéntes és egyértelmű hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást követően a kiadó a vevőnek több hírlevelet nem küld, adatait törli a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

15. Ügyfélszolgálat

Bármilyen kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban forduljon ügyfélszolgála-tunkhoz munkanapokon 10–15 óra között a (+36-1) 210-8345-ös, (+36-30) 299-8707-es telefonszámokon vagy az ivon@ivon.hu e-mail címen.

16. Érvényes

2015. május 1. napjától visszavonásig.